Nyt forskningsprojekt om dialog, væren og intethed

0
Nyt forskningsprojekt om dialog, væren og intethed


Dialogiske væremåder – intethedens velsignelser” er titlen på Bjarne Vind Sørensens PhD-afhandling, som han forsvarede på Ålborg Universitet fredag den 24. maj.
Afhandlingen giver med sit fokus på betydningen af nærvær, væren og det ikke at gøre noget et solidt modspil til både psykiatriens ide om at behandle psykiske lidelser og socialpsykiatriens fokus på at borgeren skal lære og udvikle sig for at nå sine mål – som måske endda kun er sat fordi systemet har stillet krav om det.

Med udgangspunkt i praksis på det socialpsykiatriske bosted Skovvænget har Bjarne Vind Sørensen synliggjort, hvordan det bare at være der, når der ikke er noget at sige, kan være det som gør hele forskellen. Eller som Bjarne til forsvaret citerede Hannah Arendt (frit efter hukommelsen): ”Hvis vi står her, og jeg hele tiden kigger efter noget bag ved dig, så overser jeg dig fuldstændig”. Det vi kigger efter bagved, kan være forklaringen på hvorfor du har det som du har det – uanset om vi kigger efter symptomer og sygdom eller traumatiske oplevelser i barndommen. I stedet må vi gøre os umage med at kigge efter det som er lige her lige nu. At se den anden, vel vidende at vi aldrig kommer til at forstå eller bestemme den andens andethed.

Afhandlingen trækker på filosofiske tænkere såvel som det teoretiske grundlag for tilgangen Åben Dialog. Men hvor fokus i Åben Dialog ofte bliver på ordene, dykker Bjarne altså ned i den del af dialogen som er ordløs. Og hvem har ikke oplevet at stå i situationer, hvor der netop ikke var noget at sige – og hvor det alligevel var af yderste vigtighed, at man blev med den anden i øjeblikket og al dets overvældende virkelighed.
Bjarne understregede flere gange, at det ordløse fokus ikke skal ses som alternativ til ordene og deres betydning. Men snarere at betydningen af det ordløse og det ikke at handle let bliver overset, når der sættes fokus på smarte mål og standardiserede behandlingsplaner.

En varm anbefaling af afhandlingen her fra redaktionen. Afhandlingen vil snart kunne fås ved henvendelse til Aalborg Universitet eller bestilles via dit bibliotek.

No posts to display

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here