Værdigrundlag

Værdigrundlag for Mad in Denmark

Mad in Denmark er en aflægger af webstedet Mad in America, som i 2012 blev skabt af Robert Whitaker. Vi er en del af fællesskabet Mad in the World, som indtil videre har websteder med base i 12 lande.

Vores afsæt er, at tiden er inde for en nødvendig ændring af psykiatrien og alle de andre arenaer, hvor mennesker, som oplever livskriser eller slås med langvarige konsekvenser heraf, bliver mødt og søger hjælp.

Den dominerende diagnosebaserede sygdomsmodel med dens ensidige fokus på psykofarmaka, dens ulige magtforhold og mangelfulde og ensidige vidensbase har spillet fallit. Vi har brug for sociale og relationelle tilgange med afsæt i menneskerettigheder, humanisme, fællesskab og åben dialog.

Vi har brug for, at denne viden lægges til grund for udviklingen af de hjælpesystemer, samfundet stiller til rådighed. Det haster.

De eksisterende hjælpesystemer kommer ofte til kort i deres møde med mennesker, som oplever kriser og kæmper med vanskelige problemer. Kriser og problemer er sammensatte og hænger sammen med livet som helhed, og passer kun sjældent til systemets opdeling. Psykiske lidelser har deres primære årsag i de belastninger, som hvert enkelt menneske har erfaret, og dette må hjælpesystemerne erkende og anerkende. Det betyder, at vi har brug for hjælpesystemer, både i sundheds- og socialsektor, som er optagede af at møde og forstå det enkelte menneske og dets behov i dets kompleksitet, fremfor at kortlægge og behandle symptomer og få folk til at passe ind i bestemte kasser.

Vi ønsker en grundlæggende forandring i forståelse, tilgang og sprogbrug, både i den offentlige debat, i social- og sundhedssektor, i uddannelsessektor, forskning, lovgivning og retsvæsen.

Mad in Denmark er en partipolitisk, økonomisk og religiøst uafhængig platform for mennesker, der vil bidrage til grundlæggende ændringer af den måde, borgernes behov for hjælp bliver imødekommet, når de står i en krise og oplever alvorlige psykosociale problemer.

Vi vil:

  • Udfordre det diagnostiske sprogs ensidige definitionsmagt og forsøge os med mere åbne og inkluderende formuleringer om psykiske lidelser 
  • Formidle forskning og erfaringsbaseret viden, som ligger uden for det bestående paradigme og ofte forbigås i de etablerede medier 
  • Være en platform for skribenter og bidragydere med vidt forskellig erfaring og baggrund, som deler vores opfattelse af behovet for radikale forandringer
  • Udgive artikler som udfordrer ’evidensen’ for brug af psykofarmaka, og peger på andre problemer ved de nuværende psykiatriske behandlingsformer
  • Formidle viden og erfaringer, der bygger på humanistiske, dialogiske og/eller recovery-orienterede principper samt menneskerettighedsperspektiver
  • Henvise til websteder, podcasts, blogge mm., som bidrager med information, inspiration og ressourcer, der overskrider det dominerende paradigme
  • Opfordre journalister, politikere og ledere og medarbejdere i uddannelsesinstitutioner og social- og sundhedsvæsen til at følge med i og videreformidle temaer, som rejses i Mad in Denmark