Redaktion

Olga Runciman

Jeg er psykolog, og har desuden taget den 3 årig Finske Åben Dialog uddannelse i London til Familieterapeut. Jeg har adskillige års erfaring i at arbejde både inden- og udenfor det psykiatriske behandlingssystem hvor jeg tilbyder hjælp og terapi til mennesker der ofte beskrives som psykotisk. Jeg har også i mange år støttet folk i at nedtrappe og kom ud af deres psykofarmaka forbrug, og har været med til at starte det International Institute for psychiatric Drug withdrawal (IIPDW) hvor jeg er bestyrelsesmedlem. Jeg har været med til at starte Det Danske Stemmehørernetværk hvor jeg var formanden i mange år. Jeg er desuden i bestyrelsen for Mad in America og det danske psykosociale rehabiliteringsselskab. Min egne psykiatrierfaring gør jeg er inspireret af post-psykiatri og til at skabe Mad in Denmark

Benjamin Jensen

Uddannet filosof og litterat ved Københavns Universitet. Har arbejdet som filosof og projekt & udviklings-konsulent med egen erfaring på Bostedet Orion – med fokus på udviklingen af Åben Dialog. Erfaring med at undervise mange forskellige målgrupper (mennesker fra alle “lag” i psykiatrien, unge mennesker på Talentskolens Forfatterlinje, etc.); som ritualmester i humanistiske ritualer; udvikling og ledelse af kreative værksteder (bl.a. skriveværksteder, fælleslæsning, kunstværksteder og téritualer); og projektudvikling og -styring – både i kulturprojekter og i virksomheder. Arbejder til hverdag som kvalitetschef i byggefirmaet Swietelsky og sidder i bestyrelserne for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Forfatterskolen PS! – forfatterskolen for psykisk sårbare, Mad in Denmark og Åben Dialog Danmark. Nyder musik og Japansk kultur i alle afskygninger!

Pernille Jensen

Har de seneste ti år arbejdet med udvikling i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion i Region Hovedstaden. Hun er oprindeligt journalist, senere cand.pæd.antro. og har bl.a. gennemført den danske toårige uddannelse i Åben Dialog og DISPUKs narrative supervisoruddannelse. Hun var i 2000 med til at introducere begrebet recovery i Danmark, og har lige siden arbejdet inden for det felt, der kendes som socialpsykiatri eller psykosociale indsatser. Hun er bl.a. forfatter til bøgerne ’Recovery på dansk’ (2004) og ’En helt anden hjælp’ (2006), en lang række senere artikler og kapitler med afsæt i eller om recovery, samt medforfatter til bogen ’Stof til eftertanker’ med afsæt i Orions praksis (2019).

Bodil Øster

Har siden sin ansættelse på det Socialpsykiatriske Tilbud Slotsvænget i 2005 været engageret i udviklingen af recovery-orienteret og dialogisk praksis. Er i dag ansat som Afdelingschef i Voksenafdelingen, Center for Social Indsats, Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor hun bl.a. er optaget af hvordan inspiration fra Åben Dialog kan tænkes ind i praksis og organisering af den specialiserede socialindsats, herunder på det psykosociale område. Er oprindeligt uddannet cand.mag. i Socialvidenskab og Pædagogik fra RUC og bachelor i Teatervidenskab fra KU. Siden har hun efteruddannet sig som ”Open Dialogue Practitioner” hos Open Dialogue UK, ligesom hun har gennemført den toårige narrative lederuddannelse fra DISPUK.

Richard William Armitage

Richard Armitage arbejder til dagligt i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion i Region Hovedstaden. Han er uddannet som familieterapeut og som Åben Dialog træner.

Jørn Eriksen

Har siden år 2000 været optaget af at formidle viden om recovery og undersøge hvordan man kan understøtte recovery-processer. Som forstander for de socialpsykiatriske tilbud under Slotsvænget i Lyngby, var han fra 2003 og 13 år frem, optaget af at udvikle forskellige recovery-orienterede tilbud. I 2005 tog han initiativ til at etablere Stemmehørernetværket i Danmark. I  2003 stiftede han sammen med sin partner PsykoVision, som igennem konferencer, workshops og et bogforlag formidler viden om recovery. PsykoVision har også specialiseret sig i at etablere skræddersyede 24/7-tilbud til mennesker som ønsker at bo i egen bolig uden for en institutionel ramme, og i at hjælpe mennesker der lider af f.eks. plagsomme stemmer og paranoia via netværksorienterede terapeutiske processer. Jørn har siden 2016 arbejdet fuld tid som konsulent i PsykoVision, hvor han udover borgerarbejde, undervisning og supervision, også har specialiseret sig i at hjælpe organisationer med at udvikle en recovery-orienteret praksis.

Anders Sørensen

Anders Sørensen, psykolog og ph.d. i psykiatri, arbejder primært med at hjælpe mennesker ud af psykofarmaka med alt hvad det kan indebære af abstinenser, tilbagevendende følelsesliv, angst, tankemylder og eksistentielle kriser. Anders er certificeret metakognitiv terapeut ved MCT-instituttet i Manchester og interesserer sig grundlæggende for, hvordan vi mennesker kan lære at håndtere vores tankemylder, svære følelser og traumer via vores egen psyke.