Skrivevejledning

Mad in Denmarks skrivevejledning

Mad in Denmark opfordrer til at indsende artikler, personlige fortællinger, blogindlæg, essays, poesi, boganmeldelser, fotos, tegninger mm. Mad in Denmark er en mangfoldig online platform, der bringer mange genrer og indlæg fra en bred skare af bidragsydere. 

Forslag til Indlæg mailes i word-format til Mad in Denmark: info@madindenmark.org 

Indlæg kan være erfaringsbaserede, bygge på undersøgelser af relevante emner eller formidle teoretiske diskussioner. Personlige historier kan formidles med fortællinger, poesi, fotografier eller tegninger. Blogindlæg, essays og kortere kommentarer kan være mere holdningsbaserede og personlige i stil og indhold og tage afsæt i en aktuel eller på anden vis relevant diskussion. 

Redaktionen foretager en vurdering af alle indlæg ud fra Mad in Denmarks grundlag. Indlæg på Mad in Denmark forventes således at kunne ses ind i Mad in Denmarks ønske om at bidrage til grundlæggende ændringer af den måde, borgernes behov for hjælp bliver imødekommet på, når de står i en krise eller oplever alvorlige psykosociale problemer. Det kan fx ske ved at indlæggene bidrager til at:

  • Udfordre det diagnostiske sprogs ensidige definitionsmagt
  • Forsøge sig med mere åbne og inkluderende formuleringer om psykisk lidelse
  • Formidle forskning og erfaringsbaseret viden, som ligger uden for det bestående paradigme og ofte forbigås i de etablerede medier 
  • Udfordre ’evidensen’ for brug af psykofarmaka, og pege på andre problemer ved de nuværende psykiatriske behandlingsformer
  • Formidle viden og erfaringer, der bygger på humanistiske, dialogiske og/eller recovery-orienterede principper samt menneskerettighedsperspektiver

Afhængigt af genre, anbefales bidragsydere at holde følgende punkter for øje i deres udarbejdelse af indlæg:

Målgruppe og læsevenlighed
Mad in Denmark lægger vægt på, at der formidles i et klart og læsevenligt sprog, uanset om der er tale om forskningsbaserede artikler, holdningsbaserede indlæg eller personlige beretninger. 

Procedure ved indsendelse af manuskripter 

Alle indsendte indlæg gennemgår en redaktionel bedømmelse, og forfatteren modtager svar pr. mail. Vi bestræber os på at svare inden for to måneder. Ved den redaktionelle bedømmelse vurderes indlægget af to medlemmer af redaktionen. I mange tilfælde vil der være en dialog mellem redaktion og forfatter, hvor indlægget rettes til. Redaktionen har retten til at afgøre om indlægget (eventuelt i redigeret form) kan bringes.

Tilbagetrækning af indlæg

Bidragydere har altid retten til at trække indlæg tilbage. Gøres dette inden offentliggørelse er det helt enkelt. Hvis man som bidragyder ombestemmer sig og ikke længere ønsker sit indlæg på Mad in Denmarks hjemmeside, forpligter redaktionen sig til at fjerne det med det samme. Der gøres dog opmærksom på, at indlægget kan være delt og viderebragt til andre platforme på og uden for Internettet, og dette har Mad in Denmark-redaktionen ingen indflydelse på.

Anomymitet

Det er muligt at bidrage anonymt, hvis det ønskes. Redaktionen skal dog kende bidragyderens identitet.

Retningslinjer for forfattere

Længde
Indlæg skal formidles så kort og præcist som muligt. Blogindlæg, essays og personlige fortællinger anbefales at være på to til fire normalsider, og ikke over 10.000 tegn inkl. mellemrum. Artikler kan efter aftale være lidt længere, men må (medregnet abstract, referencer og noter) ikke overskride 20.000 tegn.

Formatering
Indlæg skal afleveres i Word. Anvend kun ét overskriftsniveau foruden titel. Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. 

Noter
Eventuelle noter sættes som fodnoter.

Referencer og litteraturliste
Litteratur- eller referenceangivelser skal have dækning i manuskriptet og begrænses til det nødvendige. 

Citater
Citater skal anføres med tydelig kildehenvisning. 

Figurer, billeder og illustrationer
Figurer, billeder og illustrationer må gerne være i farver. 

Forfatterpræsentation
Skriv gerne en sætning om hvem du er.

Copyright
Alle rettigheder til indlæg tilhører forfatteren og Mad in Denmark. Mad in Denmark er en del af det internationale fællesskab Mad in the World. Stof som offentliggøres på Mad in Denmarks hjemmeside kan uden videre oversættes og udgives på andre af Mad in the Worlds hjemmesider.