(ny) Åben Dialog forening i Danmark!

0
(ny) Åben Dialog forening i Danmark!

Vi har stiftet en (ny) Åben Dialog forening i Danmark

Af Line Top Abildtrup, initiativtager og bestyrelsesmedlem i Åben Dialog Danmark.

Den 31. marts 2023 blev der holdt stiftende generalforsamling, og foreningen Åben Dialog Danmark blev formelt født. 

Det er ikke nemt at beskrive Åben Dialog med få ord. Hvis jeg skal gøre et forsigtigt forsøg, så forstår jeg Åben Dialog som en samling af ideer, teorier, erfaringer og måder at være og arbejde på i mødet mellem mennesker.

Åben Dialog har fokus på mennesker i deres livssituation og relationer og ser menneskers reaktioner og udtryk som vigtige signaler, som vi kan lytte til og tale om – ikke som sygdomme eller noget forkert, der skal gå væk. Åbnende dialoger kan give plads til bevægelser ud over fastlåsende definitioner og systemer. Når vi lytter til hinanden herfra, så bestræber vi os på at skabe rum for mennesker, med alt hvad de er og kommer med, og det giver ofte grobund for noget frugtbart.

Åben Dialog baserer sig på en forståelse af, at mennesker bliver til i dialog med andre mennesker, og at det at indgå i åbnende dialoger kan hele mennesker og skabe muligheder for forandring og veje gennem svære, konfliktfyldte, lidelsesfulde og fastlåste situationer.

Vi bruger både betegnelserne Åben Dialog og (Åben) Dialogisk praksis. Åben Dialog bruges ofte som betegnelse for en særlig måde at holde møder eller samtaler med et menneske og dette menneskes netværk på. Åben Dialogisk praksis bruges ofte som betegnelse for at bringe de samme ideer, forståelser og måder i spil i praksis mere generelt. Nogle gange formuleres det sådan, at Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis er en måde at være i verden på – en måde at møde andre mennesker på.

At finde ord for, reflektere over og formidle hvad Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis er – og hvordan den udvikler sig i Danmark – er noget af det, vi håber, at en Åben Dialog forening kan bidrage til.

Jaakko Seikkula (som har været med til at udvikle Åben Dialog) og Tom Erik Arnkil sætter disse ord på i deres bog, ”Åben Dialog i relationel praksis”:

”Livet er relationelt, mennesker fødes og lever i relationer, men er for evigt forskellige. Vi må anerkende og acceptere den Anden, respektere hans eller hendes anderledeshed – ubetinget. 

Ubetinget respekt for anderledesheden får dybtgående konsekvenser for det personlige liv og det professionelle arbejde.” (Seikkula og Ankil, 2014, s. 17)

Formålet med Åben Dialog Danmark er bl.a. at være et demokratisk forum, der:

  • Forbinder og samler mennesker og organisationer, der arbejder med og interesserer sig for Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.
  • Styrker og støtter op om bestræbelserne på at arbejde med Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis i Danmark.
  • Deler ideer, reflekterer over og drøfter emner, der er relevante for arbejdet med, samt udviklingen og forankringen af, Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.

Vi er i gang med at lave en hjemmeside. Den er ikke helt på plads endnu, men den er klar nok til, at vi gerne vil invitere på besøg: www.aabendialog.dk. På hjemmesiden kan du finde mere viden om Åben Dialog og foreningen og hvis du er interesseret i at blive medlem (det er gratis), så kan du melde dig ind i foreningen ved at skrive til kontakt@aabendialog.dk

Vi er også i gang med at planlægge et medlemstræf. Det bliver d. 18. november 2023, så sæt kryds i kalenderen, hvis det måske er noget for dig.

I foreningens bestyrelse er vi Line Top Abildtrup (forperson), Carla Hermannsen (næst-forperson), Trine Uhrskov, Rita Skovhus Christensen, Benjamin Jensen, Karina Hvid Jørgensen (suppleant) og Colleen Calhoun (suppleant).

P.s. Når der i overskriften står en (ny) Åben Dialog forening, så er det fordi der allerede eksisterer en forening af frivillige, der tilbyder gratis Åben Dialog samtaler. Find dem her: Åben Dialog Forening

  • Seikkula, Jaakko og Arnkil, Tom Erik (2014), Åben Dialog i relationel praksis. Respekt for anderledeshed i øjeblikket, Akademisk Forlag, København

No posts to display

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here