Registerbaseret studie om Åben Dialog

0
Registerbaseret studie om Åben Dialog

af Niels Buus

Jeg har sammen med mine kolleger lavet et registerbaseret kohortestudie med titlen “The association between Open Dialogue to young Danes in acute psychiatric crisis and their use of health care and social services”. Vi var interesseret i at finde ud af, om unge mennesker i akut psykiatrisk krise og deres familier ville bruge færre sundhedsydelser, hvis de modtog Åben Dialog i forhold til at modtage vanlig behandling. 

Vi brugte et retrospektivt registerbaseret kohortestudiedesign og indsamlede data fra nationale registre, herunder sundhedsregistre og sociale registre med oplysninger om deltagernes brug af sundheds- og socialydelser. Vi fulgte deltagerne i registrene i op til 10 år. Studiets population omfattede 503 unge danskere i alderen 15-30 år, der befandt sig i akut psykiatrisk krise og modtog Åben Dialog-tilbud af et team ved Augustenborg Sygehus mellem 2000 og 2015. Disse deltagere sammenlignede vi med en kontrolgruppe af 1509 unge i samme aldersgruppe og i akut psykiatrisk krise, der ikke modtog Åben Dialog behandling. Vi analyserede derefter data ved hjælp af avancerede statistiske metoder til at undersøge forskelle i brugen af sundheds- og socialydelser mellem de to grupper af unge.

Resultaterne af studiet var blandede, men indikerede potentielle sammenhænge mellem deltagelse i Åben Dialog og reduceret brug af sundheds- og socialydelser.

Dette tyder på, at Åben Dialog-tilgangen kan have en gavnlig virkning på håndtering af akutte psykiatriske kriser ved at mindske behovet for intensiv behandling og støtte fra sundheds- og socialtjenester. Denne konklusion er af stor betydning, da den antyder, at alternative tilgange som Åben Dialog kan være effektive til at imødegå akutte psykiatriske kriser hos unge. Dette er særligt relevant i betragtning af de udfordringer, som mange unge mennesker står over for i forbindelse med psykisk sundhed og behovet for passende behandlingsmuligheder. Desuden understreger studiet vigtigheden af at undersøge og evaluere forskellige behandlingsmetoder for akutte psykiatriske kriser for at identificere de mest effektive og passende tilgange til forskellige befolkningsgrupper og kliniske behov.

Link til artiklen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002074891830275X?via%3Dihub 

No posts to display

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here